De mooiste bloemen en den sappigste vruchten groeien onder gedolven mesthopen - Julien de Valckenaere

Ribes sanguineum

ribes sanuineumribes sanuineumType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw en zon
Vocht: Voedselrijk
Zuur: Zwak zuur tot licht basisch
Wintergroen: Ja

Bemesting

Ribes geeft mooie bloemen. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt ook voor een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen. Het zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te groter de stimulerende werking .
Bemestingsadvies : N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Het is nodig om de paar jaar na de bloei de oude uitgebloeide takken van de Ribes sanguineum te verwijderen.

Snoeien

Ribes sanguineum snoeien we voor een rijke vruchtdracht en een compacte groei. Ze bloeien steeds minder goed met de tijd. Om de Ribes sanguineum te verjongen verwijderen we in februari of na de bloei een kwart tot een derde van de oudste takken volledig. We beginnen met de takken in het centrum van de plant. Na de snoei ziet de Ribes sanguineum er luchtiger uit. Het centrum van de plant krijgt meer licht, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe scheuten. Zo is het eenvoudig om de plant compact te houden.