De geur is de intelligentie van de bloemen. - Henry de Montherlant

Pluimhortensia

pluimhortensiapluimhortensiaType: Heerster
Staanplaats: Half schaduw
Vocht: Vochthoudend-vochtig
Zuur: Zwak zuur tot neutraal
Wintergroen: Nee

Kenmerken

De Pluimhortensia of hydrangea paniculata , is een krachtig groeiende hortensia met zeer grote halfopen pluimen, die na de zuiver witte bloei prachtig roze verkleuren. De bloemen zijn zeer fijn ingesneden. Deze plant wenst een vochthoudende tot vochtige bodem, die af en toe onder mag lopen. De plant verdraagt beter zure grond dan sterk kalkhoudende. De Pluimhortensia verlangt een plekje in de halfschaduw, waar het 's zomers niet te warm wordt. De pluimhortensia is goed te combineren met bosrand en borderplanten, zolang die er niet te dicht op staan.

Bemesting

Voor zuurminnende planten is het belangrijk om de fosfor zo laag mogelijk te houden zodat de bodem niet alkalisch wordt. Stikstof( NH4+ ) kan de bodem zuur houden en zorgt voor de sierwaarde van het blad en de stimulering van de groei (zuurminnende planten groeien over het algemeen minder snel). Kalium is hier hoger zodat de vochthuishouding beter geregeld wordt en de planten beter afharden zodat ze niet kapot vriezen in de winter.
Van eenjarige zomerbloeiers wordt verwacht dat ze het hele seizoen goed groeien en bloeien. Aangezien de nadruk ligt op bloei en vertakking ligt in deze formulering ook de nadruk op kalium. Dit zorgt ook voor een betere waterhuishouding en stevigere celwanden waardoor de plant zuiniger omspringt met het beschikbare water en minder kans heeft op aantastingen door insecten. Stikstof is hier hoger dan bij kuipplanten om de groei extra te bevorderen.
Bemestingsadvies: N4+P2+K6 tot maximaal N8+P6+K8

Onderhoud

De takken van de pluimhortensia zijn wat breekbaar, dus je kan ze beter niet in de looproute zetten. Bescherm de pluimhortensia tegen vorst door beschut te zetten en ze af te dekken met blad, dennentakken... Laat de oude bloemen zitten als extra winterbescherming. Een jaarlijks mestgift is aangewezen. Knip in het voorjaar takken die het laatste jaar gegroeid zijn, zeker voor de helft af.

Snoeien

Hydrangea paniculata is één van de weinige hortensia’s die wel goed kunnen worden gesnoeid. Ze mogen in het vroege voorjaar een flink eind terug te snoeien., dit komt de bloei alleen maar ten goede. Voor een dichte groepsbeplanting is een plantafstand tussen de 1 en de 1,5 m optimaal. Ook is het mogelijk om de struik op een korte stam te kweken. Let op de takken kunnen bezwijken onder het gewicht van de enorme bloemtrossen. Vooral met een zware regenbui is hier kans op en is het verstandig om de vrijstaande struiken licht te ondersteunen.