De natuur doet niets zonder doel - Dean Acheson

Passiflora

passiflorapassifloraType: Heerster
Staanplaats: Zon
Vocht: Vochthoudend -vochtig
Zuur: Zwak zuur tot licht basisch
Wintergroen: Nee

Kenmerken

De passiflora of passiebloem heeft een wit-blauwe bloem en bloeit van juli tot en met september. Het is een heerster die ongeveer 500 cm hoog wordt. Passiflora verdraagt een temperatuur tot -5 gr. C. Het is een klimplant met een opvallende bloeiwijze.
Passiflora kan gebruikt worden in openbaar groen en bostuinen. Passiflora wenst een matig voedselrijke, vochthoudende tot vochtige, gemiddelde bodem met een vrij neutrale zuurgraad (pH = 6 - 8). Passiflora verlangt een plekje in de zon en verdraagt zomerse hitte redelijk, mits de standplaats voldoende vochthoudend is. Passiflora kan bij nachtvorst in april mei schade oplopen. Passiflora is goed te combineren met bosrand en borderplanten, zolang die er niet te dicht op staan.

Bemesting

Passiflora is een zuurminnende plant. Daarom is belangrijk om de fosfor zo laag mogelijk te houden zodat de bodem niet alkalisch wordt. Stikstof kan de bodem zuur houden indien de stikstof gift voornamelijk bestaat uit NH4+. Stikstof is ook van belang voor de sierwaarde van het blad en de stimulering van de groei (zuurminnende planten groeien over het algemeen minder snel). Kalium is hoger zodat de vochthuishouding beter geregeld wordt (belangrijk voor wintergroene zuurminnende planten) en de planten beter afharden zodat ze niet kapot vriezen in de winter.
Van eenjarige zomerbloeiers wordt verwacht dat ze het hele seizoen goed groeien en bloeien. Aangezien de nadruk ligt op bloei en vertakking ligt in deze formulering ook de nadruk op kalium. Dit zorgt ook voor een betere waterhuishouding en stevigere celwanden waardoor de plant zuiniger omspringt met het beschikbare water en minder kans heeft op aantastingen door insecten. Stikstof is hier hoger dan bij kuipplanten om de groei extra te bevorderen.
Bemestingsadvies: N4+P2+K6 tot maximaal N8+P6+K8

Onderhoud

Passiflora moet geleid worden en vraagt veel water. Oude takken kunnen in het voorjaar worden gesnoeid.