Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten - Maarten Luther

Klimhortensia

klimhortensiaklimhortensiaType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw
Vocht: Vochthoudend-vochtig
Grond: Matig voedselrijk
Zuur: Zwak zuur tot licht basisch
Wintergroen: Nee

Kenmerken

De klimhortensia is een klimplant die weinig eisen stelt. Een klimhortensia kan erg groot en breed worden. Een kleine klimhortensia groeit langzaam, maar na een meter hoogte gaat het ineens sneller.
De klimhortentia wenst een matig voedselrijke, vochthoudende tot vochtige, gemiddelde' bodem en een vrij neutrale zuurgraad (pH = 6 - 8). De klimhortensia verlangt een plekje uit de volle zon, bij voorkeur in gefilterd licht van andere planten. Deze plant is goed te combineren met bosrand en borderplanten, zolang die er niet te dicht op staan.

Bemesting

Klimhortensia is een zuurminnende plant. Daarom is het belangrijk om de fosfor zo laag mogelijk te houden zodat de bodem niet alkalisch wordt. Stikstof kan de bodem zuur houden indien de stikstof gift voornamelijk bestaat uit NH4+. Stikstof is ook van belang voor de sierwaarde van het blad en de stimulering van de groei (zuurminnende planten groeien over het algemeen minder snel). Kalium is hier hoger zodat de vochthuishouding beter geregeld wordt met name belangrijk voor wintergroene zuurminnende planten en de planten beter afharden zodat ze niet kapot vriezen in de winter.
Van eenjarige zomerbloeiers wordt verwacht dat ze het hele seizoen goed groeien en bloeien. Aangezien de nadruk ligt op bloei en vertakking ligt in deze formulering ook de nadruk op kalium. Dit zorgt ook voor een betere waterhuishouding en stevigere celwanden waardoor de plant zuiniger omspringt met het beschikbare water en minder kans heeft op aantastingen door insecten. Stikstof is hier hoger dan bij kuipplanten om de groei extra te bevorderen.
Bemestingsadvies: N4+P2+K6 tot maximaal N8+P6+K8

Onderhoud

Zet een klimhortensia op een beschutte plaats. Bescherm tegen strenge vorst met takken en bladeren. Een klimhortentsia stelt een jaarlijks mestgift op prijs. Laat oude bloemen in de herfst zitten als bescherming tegen vorst. De plant hoeft weinig gesnoeid te worden. Iedere 2-3 jaar in het voorjaar enkele oudere takken verwijderen.