De mooiste bloemen en den sappigste vruchten groeien onder gedolven mesthopen - Julien de Valckenaere

Kerria

kerriakerriaType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw en zon
Vocht: Vochthoudend-vochtig
Grond: Humusrijk
Zuur: zwak zuur tot zuur
Wintergroen: Nee

Kenmerken

Kerria wordt ook ranonkelstruik genoemd. Kerria heeft gele bloemen en bloeit van mei tot en met juni. Kerria is een kleine heerster die ongeveer 175 cm wordt. Kerria verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. en heeft een opvallende bloeiwijze.

Kerria wordt gebruikt in windbeschutte tuinen en het openbaar. Kerria vraagt een vochthoudende tot vochtige, humusrijke bodem met een zuur tot neutrale zuurgraad (pH = 5 - 7). Kerria verlangt een plekje in de zon of lichte schaduw en verdraagt zomerse hitte redelijk, mits de standplaats voldoende vochtig is. Kerria is door zijn vorm lastig met hoge vaste planten te combineren.

Bemesting

Kerria geeft mooie bloemen. Daarom is het belangrijk om een N:K verhouding te hebben van 1,3 – 1,8 voor een goede knopontwikkeling. Bij houtige gewassen is ook fosfor erg belangrijk gedurende het hele seizoen voor het stimuleren van de ademhaling van de plant nodig voor het omzetten van de NPK in voor de plant benodigde eiwitten en het afrijpen van het gewas zodat de houtcellen goed gevormd worden.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Kerria is een voorjaarsbloeier die ondergrondse uitlopers vormt die die snel buiten het toegemeten stuk grond groeien. Deze uitlopers moet je regelmatig afsteken. Wanneer er wat wortels aanzitten, kunnen de uitlopers weer elders in de tuin worden gezet. Kerria moet je regelmatig snoeien door alle takken die gebloeid hebben, te verwijderen.

Snoeien

Kerria heeft een bamboe-achtige groeiwijze moeten we regelmatig snoeien. Ze vormt veel dood hout dat we het beste zo snel mogelijk moeten verwijderen. De scheuten staan zo dicht op elkaar dat er anders bijna geen doorkomen meer aan is. Het dode hout verwijder je best in het vroege voorjaar (maart). We kunnen dan ook een derde van de oudste takken verwijderen. Na de bloei snoeien we de uitgebloeide scheuten terug tot een sterke zijscheut, zo houden we deze soms woekerende plant aardig onder controle. Voor bontbladige cultivars geldt wederom dat we de groenbladige scheuten met spoed verwijderen.