Een leven zonder droom is als een tuin zonder bloemen - G.Beese

Japanse wijnbes

japansewijnbesjapansewijnbesType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw
Vocht: Vochthoudend
Zuur: Zwak zuur tot licht basisch
Wintergroen: Nee

Kenmerken

De Japanse wijnbes wordt ook Rubus phoenicoelasius genoemd. De bloemkleur is roze en deze heersterbloeitijd is van mei tot en met juni. De bladeren zijn groen. Het is een middelgrote heester die ongeveer 200 cm hoog wordt en een temperatuur verdraagt tot -20 gr. C.
De Japanse wijnbes wordt gebruikt voor aanplant in het openbaar groen en grote tuinen. Deze plant groeit traag en vraagt een droge tot vochthoudende gemiddelde bodem met een neutrale zuurgraad (pH = 6 - 8). De Japanse wijnbes verlangt een plekje uit de volle zon bij voorkeur in gefilterd licht van andere planten. De Japanse wijnbes is door zijn vorm lastig met hoge vaste planten te combineren.

Bemesting

De Japanse wijnbes is een bloeiende heesters. Daarom is het belangrijk om een N:K verhouding te hebben van 1,3 – 1,8 voor een goede knopontwikkeling. Bij houtige gewassen is fosfor erg belangrijk gedurende het hele seizoen voor het stimuleren van de ademhaling van de plant nodig voor het omzetten van de NPK in voor de plant benodigde eiwitten) en het afrijpen van het gewas dat de houtcellen goed gevormd worden.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Rubus kunnen we opdelen in een groep welke we aanplanten voor de mooie twijgkleur en een groep voor de bloemen. We snoeien iedere groep op hun eigen wijze.
Groep bloemen
Deze sierbramen (Rubus odoratus en Rubus tridel) bloeien op tweejarig hout. We snoeien na de bloei elk jaar een kwart tot een derde van de oudste takken weg. Als u dat door het vele blad lastig vindt, dan mag u de snoei ook in de winter doen. De plant heeft dan echter wel nodeloos energie gestopt in de zaadzetting en de knopaanleg voor het volgende jaar.
Groep twijgkleur
Deze sierbramen verliezen zonder snoei hun sierwaarde na enkele jaren. Alleen de jonge takken hebben een mooie, blauwwitte kleur (Rubus cockburnianus en Rubus thibetanus). We snoeien deze planten in maart volledig tot vlak boven de grond weg.