Het is verschrikkelijk hoeveel onkruid moet verdelgd worden om mooie bloemen te kweken - Julien de Valckenaere

Hulst

hulsthulstType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw
Vocht: Vochthoudend-vochtig
Grond: Humusrijk
Zuur: Zuur tot zwak zuur
Wintergroen: Nee

Kenmerken

Hulst of ilex Aquifolium komt voor in beuken- en eikenbossen. Hulst verdraagt een zure grond. De langzaam groeiende boom kan tot 10 m hoog worden en wordt gemiddeld 100 jaar oud. De leerachtige bladeren van de hulst zijn getand en voorzien van stekels. De hulst is een tweehuizige plant; de mannelijke en de vrouwelijke bloem komen op verschillende planten voor. De bloeitijd loopt van mei tot in juni. De hulst wordt door insecten bestoven. Voor mensen zijn de bessen giftig, maar voor vogels niet. Hulst is niet geschikt voor moeilijke standplaatsen. Het vraagt een vochthoudende tot vochtige, humusrijke bodem met een zuur tot neutrale zuurgraad (pH = 5 - 7). Hulst verlangt een plekje uit de volle zon, bij voorkeur in gefilterd licht van andere planten. Hulst is in haar jonge jaren eenvoudig met allerlei vaste planten te combineren.

Bemesting

Hulst is een bloeiende heerster. Daarom is et belangrijk om een N:K verhouding te hebben van 1,3 – 1,8 voor een goede knopontwikkeling. Bij houtige gewassen is tevens fosfor erg belangrijk gedurende het hele seizoen voor het stimuleren van de ademhaling van de plant nodig voor het omzetten van de NPK in voor de plant benodigde eiwitten en het afrijpen van het gewas zodat de houtcellen goed gevormd worden.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Hulst snoeien is overbodig, tenzij de struik als haag wordt toegepast.