Ook onder doornstruiken groeien rozne - Erasmus

Hebe katrina

hebehebeType: Heerster
Staanplaats: Licht schaduw
Vocht: Droog-vochthoudend
Grond: Voedselrijk
Zuur: Zuur tot neutraal
Wintergroen: Ja

Kenmerken

Er zijn ruim honderd Hebe-soorten: bloeiend en groen, klein- en grootbladig, smal-en breedbladig. Hebe wordt ook struikveronica genoemd. Hebe katrina geeft donkerlila bloemen en bloeit van september tot en met oktober. De bladeren zijn groen+cremegeel. Het is een kleine heerster die ongeveer 50 cm hoog wordt. Hebe verdraagt een temperatuur tot -10 gr. C. en blijft de gehele winter groen.
Hebe katrina wenst een matig voedselrijke, droge tot vochthoudende, zandige bodem met een zure tot neutrale zuurgraad (pH = 4.5 - 7). Hebe verlangt een plekje uit de volle zon, bij voorkeur in gefilterd licht van andere planten. Hebe verdraagt zomerse hitte redelijk, mits de standplaats voldoende vochthoudend is. Hebe kan bij nachtvorst in april-mei schade oplopen. Deze plant is goed te combineren met borderplanten, zolang die er niet te dicht op staan.

Bemesting

Hebe vormt mooie bloemen. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt voor een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen maar zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te sterker gaat er een stimulerende werking vanuit.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8