Een man van woorden en niet van daden is als een tuin vol onkruid - Alfred Lord Tennyson

Blauwe regen

blauweregenwisteriaType: Heerster
Staanplaats: Zon
Vocht: Vochthoudend
Zuur: Zwak zuur tot neutraal
Wintergroen: Nee

Kenmerken

Blauwe regen of  wisteria is een slingerplant met grote blauwe, witte of roze bloemen die bloeit van mei tot juni die naar beneden hangen. De lange bloemtrossen worden tot 25 cm lang. De langwerpige bladeren groeien in een hoog tempo.
Blauweregen of wisteria houdt van een vochthoudende, doorlatende bodem die slechts heel kort onder mag lopen. Deze plant heeft een voorkeur voor grond met een vrij neutrale zuurgraad (pH = 6.0 - 7.5). Blauwe regen verlangt een plekje in de volle zon en verdraagt zomerse hitte gedurende een korte periode, mits de standplaats voldoende vochtig is. Deze plant is goed te combineren met bosrand en borderplanten zolang die er niet te dicht op staan.  Klik op de volgende link voor een blauwe regen kwekerij in uw buurt!

Bemesting

Wisteria geeft mooie bloemen. Het is belangrijk om een N/K verhouding te hebben van 1,3 – 1,8 voor een goede knopontwikkeling. Bij houtige gewassen is fosfor erg belangrijk voor het stimuleren van de ademhaling van de plant.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Snoeien

Blauwe regen of wisteria bloeit op korte zijtakken van de hoofdgesteltakken. We vinden deze jonge twijgen en bloemknopen ingeplant op meerjarige takken. Het is van belang eerst de verlengenistakken te leiden tot de gewenste lengte. Op de gesteltakken komen de bloeitwijgen. Indien de bloembotten duidelijk zichtbaar zijn kan men juist boven de bloeiwijze deze tak insnijden (april). Ziet men geen bloembotten dan wacht men best tot na de normale bloeiperiode om te snoeien. Het duurt wel drie jaar eer we wat deftige bloei te zien krijgen.
Zomersnoei (augustus) Naargelang de plaats die de blauwe regen mag innemen kan men eind augustus, de plant wat insnoeien. De verlengenistakken worden niet ingesnoeid. De nieuwe zijtakken van de hoofdgesteltakken kunnen tot op 35 cm. terug gesnoeid worden.
Voorjaarssnoei (februari-maart) De takken die we in de zomer hebben ingekort, moeten we nog verder in te snoeien tot op 10 à 15 cm. Onderaan deze twijgen moet er uiteindelijk bloembot verschijnen. De uitgebloeide bloeiwijze van het vorige bloei jaar mag men dan ook wegknippen. Geen oudere takken met bloemtwijgen weg te knippen.