De mooiste bloemen en den sappigste vruchten groeien onder gedolven mesthopen - Julien de Valckenaere

Phlox

phloxphloxType: Vaste plant
Staanplaats: Zon
Vocht: Droog - vochthoudend
Grond: voedselrijk
Wintergroen: Nee

Kenmerken

Phloxen of floxen bestaan in verschillende varieteiten. Phlox david geeft witte bloemen en bloeit van juli tot en met augustus. Deze vaste plant wordt ongeveer 120 cm groot. Floxen verdragen een temperatuur tot -30 gr. C. De geadviseerde plantafstand is 33 cm.
Phloxen zijn zeer geschikt voor de siertuin. Ze hebben een opvallend blad, bloei en vorm en laten zich eenvoudig combineren. Phloxen verlangen een zonnige plek en goed doorlatende, voedselrijke grond. Deze plant is zeer geschikt om te combineren met de basisplanten. Phloxen verdragen zeer goed korte periodes van droogte.  Ze houden niet van natte winters.  Klik op de volgende link voor een overzicht van verschillende phlox-kwekerijen op de kaart gesitueerd.

Bemesting

Phloxen zijn bloeiende planten. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak en bloei van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. Dit zorgt ook voor een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen maar zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe meer de onderlinge gehalten uiteenlopen des te groter de stimulerende werking.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Floxen zijn gemakkelijke planten. De lange stelen hoeven niet gesteund te worden. Eerste jaar regelmatig wieden tussen de planten. Na 4 jaar scheuren. Een jaarlijkse bemesting komt de bloei ten goede.