Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand, hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid - Paul de Wispelaere

Hemelsleutel

hemelsleutelhemelsleutelType: Vaste plant
Soort: Plant voor open ruimte
Staanplaats: Zon
Vocht: Droog-vochthoudend
Grond: Matig voedselrijk
Wintergroen: Ja

Kenmerken

Hemelsleutel is zeer geschikt voor een zuidgerichte tuin. Hemelsleutel verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters. Hemelsleutel kan gebruikt worden in de rotstuin en de stapelmuur. Hemelsteutel is te combineren met rotsplanten als de bodem ter plaatse maar niet te droog is. Hemelsleutel woekert niet en laat zich goed combineren met andere planten.

Bemesting

Hemelsleutel is een vetplant. Bij vetplanten is het belangrijk om de groei niet te veel te stimuleren omdat de plant dan niet meer rechtop groeit en kan omvallen. Kalium is nodig voor stevige celwanden en stimuleert een efficiente waterhuishouding. Fosfor is in deze formulering relatief hoog, omdat alle soorten een goede stimulans nodig hebben voor hun wortelstelsel.
Bemestingsadvies: N2+P5+K5 tot maximaal N6+P8+K8

Onderhoud

Hemelsleutel is een gemakkelijke plant op alle doorlatende gronden. Op rijke gronden eens in de 3 jaar scheuren. Weinig wied werk.