De natuur kan men alleen overwinnen door zich ernaar te schikken - Francis Bacon

Calluna vulgaris

callunaType: Vaste plant
Staanplaats: Zon
Vocht:Droog -vochthoudend
Grond: Matig voedselrijk
Wintergroen: Ja

Kenmerken

Calluna wordt ook struikheide genoemd. Calluna is een zomerbloeier en wordt dan ook zomerheide genoemd. Erica daarentegen is een winterbloeier en noemt men winterheide. De Calluna vulgaris heeft donker rode bloemen en bloeit van september tot en met november. De bladeren zijn donkergroen en ongeveer 20 cm. hoog. Deze vaste plant wordt ongeveer 40 cm. Calluna verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. en blijft de gehele winter groen. De geadviseerde plantafstand is 30 cm.
Calluna vulgaris is geschikt voor een zuidgerichte tuin en verlangt een zonnige plek op niet te arme grond. Best beschermen tegen overvloedige regen en sneeuw. In de zomer opletten dat ze niet uitdroogt. Groeit bodembedekkend en laat zich goed combineren met andere planten.

Bemesting

Calluna is een bloeiende plant. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd met een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt ook voor een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen, maar zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te sterker gaat er een stimulerende werking vanuit.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Snoeien

Na de bloei knippen we calluna vrij kort om jonge uitgroei te stimuleren en te voorkomen dat de plant sterk verhout en kaal wordt van onder. Niet terugsnoeien tot op het oude hout, want daar loopt ze slecht op uit. Best niet schoffelen tussen de calluna door, want ze wortelen oppervlakkig. Schoffelen leidt dus tot ongewenste wortelsnoei.