De mooiste bloemen en den sappigste vruchten groeien onder gedolven mesthopen - Julien de Valckenaere

Salvia sclarea

SalviasalviaType: Een-tweejarige plant
Staanplaats: Zon
Vocht: Droog - vochthoudend
Grond: Matig voedselrijk
Wintergroen: Ja

Kenmerken

Salvia sclarea of scharlei heeft lila bloemen en bloeit van juni tot en met juli. De bladeren zijn grijs en ongeveer 25 cm. hoog. Deze vaste plant wordt ongeveer 100 cm, verdraagt een temperatuur tot -25 gr. C. en blijft de gehele winter groen. De geadviseerde plantafstand is 33 cm.
Salvia sclarea is zeer geschikt voor de zuidgerichte tuin en verlangt een zonnige, warme plek op niet te arme grond en buiten de schaduwzone van bomen en heesters. Ze kan gebruikt worden als borderplant, want ze laat zich eenvoudig combineren. Deze plant heeft in de winter bescherming nodig tegen overvloedige regen en sneeuw. In de zomer moet u ervoor waken dat ze niet uitdroogt. Kan zich sterk uitzaaien als de omstandigheden juist zijn. In dat geval is uitzaaien te voorkomen door bv. de uitgebloeide bloemen te verwijderen.

Bemesting

Salvia sclarea is een bloeiende plant. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt ook een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen. Het zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te sterker gaat er een stimulerende werking vanuit.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Meestal gedraagt de scharlei zich als tweejarig. De plant zaait zich meteen na de bloei in het eerste jaar rijkelijk uit en vormt nog voor de winter een bladrozet. De rozet overwintert en bloeit de eerstvolgende zomer. In strenge winters de planten met wat blad en takken afdekken. Salvia sclarea is een stevige plant.