De natuur doet niets zonder doel - Dean Acheson

Botanische tuinen

Kenmerken

botansichetuinenEen botanische tuin is een plantentuin met een wetenschappelijk karakter. Een botanische tuin is ingericht voor studie en proefnemingen aan planten.Voor de studie aan planten is een bepaald kennisniveau nodig. Allereerst de morfologie of vormleer, de kennis van de uitwendige vorm van de plant en plantendelen. Dan de anatomie, de kennis van de inwendige bouw van de plant. Er wordt ook kennis verwacht van de fysiologie. Dat is de leer der levensverrichtingen zoals de stofwisseling en de groei bij planten. Voldoende kennis van de voortplanting ,de erfelijkheids- en veredelingsleer is wenselijk, alsmede een goede kennis van de systematiek. Dat is de indeling van de tegenwoordig levende en ook de uitgestorven planten.  Klik op de volgende link wanneer je op zoek bent naar een botanische tuin.

Een botanische tuin heeft een goede kennis van de nomenclatuur of de naamgeving van planten. Botanische tuinen verzamelen zaden en publiceren die in een afgesproken vorm als zadenlijst. Die zadenlijst gaat naar botanische tuinen en –instellingen in het binnen– en buitenland verzonden worden. Het verzamelen, drogen, het beheren, het drukken van de zadenlijst en het verzenden ervan en van de aangevraagde zaden kost veel tijd en dus geld maar vormt de noodzakelijke basis van alle mogelijke kwalitatieve collecties die op botanische tuinen te bewonderen zijn. Een ander belangrijk aspect is de herkomst van planten. Is die niet bekend dan is de plant in zeker opzicht waardeloos voor het onderzoek aan planten.