Het is verschrikkelijk hoeveel onkruid moet verdelgd worden om mooie bloemen te kweken - Julien de Valckenaere

Lathyrus

lathyruslathyrusType: Een-tweejarig
Staanplaats: Zon
Vocht: Vochthoudend
Wintergroen: Nee

 

Kenmerken

Lathyrus wordt ook pronkerwt of reukerwt genoemd. Lathyrus odoratus heeft roze,wit of purpere bloemen. Het is een een- tweejarige plant die 200 cm kan worden. Lathyrus odoratus verdraagt een temperatuur tot +5 gr. C. De geadviseerde plantafstand is 38 cm.
Lathyrus wordt vaak geleid langs schuttingen en over pergola's. Lathyrus is ook geschikt om vrij door heesters en bomen te groeien. Lathyrus verlangt een plekje in de zon en een vochthoudende, voedselrijke, maar doorlatende bodem. Als u aan deze eisen voldoet is lathyrus ook bruikbaar in potten en bloembakken.

Bemesting

Lathyrus is een zuurminnende plant. Daarom is het belangrijk om de fosfor zo laag mogelijk te houden zodat de bodem niet alkalisch wordt. Stikstof is een vorm om de bodem zuur te houden indien de stikstof gift voornamelijk bestaat uit NH4+. Stikstof is ook belangrijk voor de sierwaarde van het blad en het stimuleren van de groei (zuurminnende planten groeien over het algemeen minder snel). Kalium is hier hoger zodat de vochthuishouding beter geregeld wordt (met name belangrijk voor wintergroene zuurminnende planten) en de planten beter afharden zodat ze niet kapot vriezen in de winter.
Van eenjarige zomerbloeiers wordt verwacht dat ze het hele seizoen groeien en bloeien. De nadruk ligt op bloei en vertakking dus hier ligt de nadruk op kalium. Dit zorgt tevens voor een betere waterhuishouding en stevigere celwanden waardoor de plant zuiniger omspringt met het beschikbare water en minder kans heeft op aantastingen door insecten. Stikstof is hier hoger dan bij kuipplanten om de groei extra te bevorderen.
Bemestingsadvies: N4+P2+K6 tot maximaal N8+P6+K8

Onderhoud

Lathyrus houdt zich met spiraalvormige bladranken aan dun steunmateriaal vast. Lathyrus staat graag koel. Best ieder jaar mest geven. Lathyrus sterft in het najaar tot aan de grond toe af.