De mooiste bloemen en den sappigste vruchten groeien onder gedolven mesthopen - Julien de Valckenaere

Pulmonaria

pulmonariapulmonariaType: Vaste plant
Staanplaats: Schaduw
Vocht: Vochthoudend
Wintergroen: Nee

 

Kenmerken

Pulmonaria wordt ook longkruid genoemd. Pulmonaria angustifolia is blauwe vast plant die bloeit van maart tot en met april. De bladeren zijn groen en ongeveer 15 cm. hoog. Pulmonaria wordt ongeveer een 20 cm. Pulmonaria angustifolia verdraagt een temperatuur tot -35 gr. C. De geadviseerde plantafstand is 30 cm.
Pulmonaria is geschikt voor open tuinen met slechts een enkele volwassen boom of heester. Pulmonaria verlangt een licht beschaduwde plek nabij bomen en heesters. De bodem moet voedselrijk, doorlatend en vochthoudend zijn, al wordt een droge standplaats ook goed verdragen. Pulmonaria groeit bodembedekkend en laat zich goed combineren met andere planten.

Bemesting

Pulmonaria is een bloeiende plant. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt ook voor een langere bloei, verbetert de geur van de bloemen en zorgt voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te sterker gaat er een stimulerende werking vanuit.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Pulmanaria kan last krijgen van lelijk loof. Dit kan je best na de bloei afsnijden. Er wordt dan schitterend, nieuw loof gevormd. Pulmonaria groeit snel en vormt dichte bladkussens. Pulmonaria kan gescheurd worden.