Het wonder van de bomen is dat ze groeien in stilstand, hun buitengewoon evenwicht tussen dynamiek en onbeweeglijkheid - Paul de Wispelaere

Lunaria

lunarialunariaType: Vaste plant
Staanplaats: Schaduw
Vocht: Vochthoudend
Wintergroen: Ja

 

Kenmerken

Lunaria noemt men ook judaspenning. Lunaria annua heeft een paarse bloem en bloeit van mei tot en met juni. De bladeren zijn groen en ongeveer 25 cm. hoog. Lunaria is een vaste plant die ongeveer 90 cm. hoog wordt. Lunaria verdraagt een temperatuur tot -20 gr. C. en blijft de gehele winter groen. De geadviseerde plantafstand is 33 cm.
Lunaria is zeer geschikt voor open tuinen met slechts een enkele volwassen boom of heester en verlangt een licht beschaduwde plek nabij bomen en heesters. De bodem moet voedselrijk, doorlatend en vochthoudend zijn, al wordt een droge standplaats ook goed verdragen. Lunaria kan zich sterk uitzaaien als de omstandigheden juist zijn. Je kan uitzaaien voorkomen door de uitgebloeide bloemen te verwijderen.

Bemesting

Lunaria geeft mooie bloemen. Daarom is het belangrijk om veel knoppen te hebben en om die knoppen uit te laten komen. De aanmaak van knoppen wordt gestimuleerd door een hoger fosfor gehalte. De bloei van de knoppen wordt gestimuleerd door een hoog kalium gehalte. Dit zorgt ook voor een langere bloei en verbetert de geur van de bloemen maar zorgt ook voor een betere waterhuishouding zodat de planten zuiniger zijn met water. Hoe verder de onderlinge gehalten uiteenlopen des te sterker gaat er een stimulerende werking vanuit.
Bemestingsadvies: N5+P2+K4 tot maximaal N9+P6+K8

Onderhoud

Lunaria zaait zichzelf gemakkelijk uit wanneer men de zaden op de plant laat staan. Indien u de penningen als droogbloem wil gebruiken, knipt u deze pas van de plant als de vliezen, die de penning bedekken, bruin zijn geworden.